merlot-vinska-sorta

Sorta je poreklom iz Francuske. To je sorta veoma jakog vegetativnog potencijala. Grozd je srednje krupan ili sitan, konusnog ili cilindrično-konusnog oblika, često sa jednim krilcem. Prema vremenu sazrevanja grožđa, Merlo se svrstava u pozne sorte, sorte III epohe sazrijevanja. Sok sazrelog grožđa sadrži mnogo šećera najčešće od 20 do 24%, ali i dosta ukupnih kiselina, od 7 do 9 g/l. Grožđe se koristi za proizvodnju vrhunskih i kvalitetnih crnih vina. Vina su lepo obojena, harmonična, veoma osvježavajuća i imaju specifični sortni ukus i miris. Vina Merloa se svrstavaju u red najkvalitetnijih crnih vina.

Cena: 150 din