vinova-loza-stone-sorte-strasenski

Straženski je poreklom iz Moldavije. Ima krupan rastresit grozd sa velikim crnim okruglim bobicama. Jako debela pokožica i sočno meso, kiselkastog ukusa. Osetljiva na pepelnicu, sivu plesan i niske temperature. Period sazrevanja: sredinom avgusta.

Cena: 150 din